*

NTR Academie: Wat is de Stelling van Amsterdam?
NPO

Wat is de Stelling van Amsterdam?

Bedoeld om de hoofdstad te verdedigen

Maar toen er vliegtuigen werden uitgevonden hadden we er niks meer aan. Die vlogen over het water heen!

Waardering:
Lengte: 4:21 minuten

Letterlijke tekst uit de clip:

De Stelling van Amsterdam is een waterlinie, een 135 kilometer lange kring van 42 forten, dijken, sluizen enzovoort. Het is een militair waterbouwkundig verdedigingsstelsel dat in opdracht van het Ministerie van Oorlog tussen 1880 en 1920 is aangelegd. In de negentiende eeuw was Nederland neutraal en dat betekende, dat het land zich aan alle zijden moest kunnen verdedigen. En onze verdediging was eigenlijk gebaseerd op linies waarin het water, traditioneel een belangrijk element in onze verdediging, een hele belangrijke rol speelde. We kennen natuurlijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep vanuit Muiden aan de Zuiderzee via Utrecht naar Noord-Brabant, maar achter deze linie is een 2de linie gebouwd die minder bekend is: de Stelling van Amsterdam. Een serie van 42 forten rondom de hoofdstad. En dat is uniek in de wereld. Er is geen enkel ander land ter wereld dat zijn belangrijkste Stelling, dat zijn hoofdstad verdedigt, gebaseerd heeft op zo’n grote kringstelling van forten in combinatie met water. Als een vijand de Stelling dreigde te naderen werd rondom de forten, tussen de forten en aan de buitenzijde van de Stelling, polders onder water gezet om te voorkomen dat de vijand gemakkelijk tot aan de Stelling zou kunnen doordringen. Dat wilde namelijk zeggen dat een vijand geen schepen kon gebruiken om over de in het water gezette weilanden heen te varen en ook er niet doorheen kon lopen, omdat hij door die veertig centimeter niet kon zien waar de prikkeldraadversperringen of de sloten waren. En dat betekende, dat per polder heel nauwkeurig vastgesteld moest worden een waterhoogte van veertig centimeter. Er waren veel voorraden aangelegd voor voedsel, militaire voorraden natuurlijk, en zelfs, in de Eerste Wereldoorlog, nog een apart vliegveld aangelegd: Schiphol, om te zorgen, dat dat altijd veilig was van vijandelijke aanvallen. De bedoeling was, dat een belegerd Amsterdam het ongeveer tussen de drie en zes maanden uit zou kunnen houden, want op termijn zou de belegerde Stelling natuurlijk een verloren Stelling kunnen zijn. Het is allemaal theorie gebleven, want al de forten, al de inundaties, ze zijn nooit gebruikt.

Reacties

 

ZOEK EEN CLIP